O nama

O nama

NAŠA MISIJA
LogoNaša je misija djeci Grada Novigrada omogućiti optimalne uvjete za rast i razvoj poštujući djetetova prava, potrebe, mogućnosti i interese, uz aktivno uključivanje roditelja u stvaranje poticajnog okruženja kroz partnerstvo u kreiranju programa i potporu u jačanju roditeljskih kompetencija.