Redoviti program

Cjeloviti razvojni programi ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja provode se za djecu od jedne i pol godine do polaska u osnovnu školu. Nudimo cjelodnevne (10-satne) programe koji počinju s radom u 6,30 sati i traju do 16,30
sati. Redoviti programi se provode u svih šest odgojno-obrazovnih skupina (dvije jasličke i četiri vrtićke). Programi i organizacija rada u našem vrtiću temelje se na razvojnoprimjerenom kurikulumu usmjerenom na dijete i humanističkoj koncepciji razvoja predškolskog odgoja. Skupine dijelimo prema kronološkoj dobi djeteta u jasličke skupine (djeca od 1,5 do 3. godine) i vrtićke skupne (djeca od 4. godine do polaska u školu). Sve naše skupine su dobno mješovite, kako bi se djetetova prirodna socijalna sredina optimalno iskoristila za poticanje suradničkog učenja i empatije.