Rano učenje engleskog jezika

U program ranog učenja engleskog jezika uključeno je tridesetak djece u tri skupine (mlađi početnici – 4 i 5 godina, stariji početnici – 5 i 6 godina i nastavljači). Cilj ovog programa je stvarati adekvatne poticaje i okruženje za cjelokupni razvoj djeteta, posebno one kojima će se zadovoljiti djetetova potreba za učenjem stranog jezika, tako da se rano učenje engleskog jezika realizira kroz situacijski pristup. Zato biramo aktivnosti koje su zabavne, lako pamtljive, sa sadržajima bliskim djeci, uz pokret i glazbu, iz života djece. Voditeljica programa je učiteljica razredne nastave s pojačanim engleskim jezikom.

Program je verificiran od strane nadležnog ministarstva. 30% cijene programa sufinancira osnivač, Grad Novigrad, dok preostali iznos do pune cijene plaćaju roditelji.