Dokumenti

Na ovoj stranici možete preuzeti službene dokumente Dječjeg vrtića Tičići Novigrad

pdf icon Zapisnik sa 44 sjednice UV
pdf icon Zapisnik sa 43 sjednice UV
pdf icon Zapisnik sa 42 sjednice UV
pdf icon Zapisnik sa 41 sjednice UV
pdf icon Zapisnik sa 40 sjednice UV
pdf icon Zapisnik sa 39 sjednice UV
pdf icon Zapisnik sa 38 sjednice UV
pdf icon  GODISNJI PLAN I PROGRAM 2017-2018
pdf icon  KURIKULUM 2017-2018
pdf icon  Poslovnik o radu Odgojiteljskog vijeća
pdf icon  POSLOVNIK O RADU UPRAVNOG VIJEĆA
pdf icon GODIŠNJE IZVJEŠĆE 2016-2017
pdf icon Procedura stvaranja ugovornih obveza
pdf icon Procedura zaprimanja računa, njihove provjere i pravovremenog plaćanja

Zakoni i ostali propisi:

– Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97107/07 i 94/13)

– Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (“Narodne novine” broj 63/08 i 90/10)

– Pravilniku o sadržaju i trajanju programa predškole (Narodne novine, broj 107/14)

– Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje (“Narodne novine” broj 5/11)