Pravilnik o upisima,mjerilima upisa i ostvarivanju prava i obaveza korisnika u Dječjem vrtiću Tičići Novigrad-Scuola materna Tičići Cittanova

PRAVILNIK O UPISIMA I MJERILIMA UPISA U DV TIČIĆI 2015

Javni poziv. Predškola

MJERE SIGURNOSTI I PROTOKOLI POSTUPANJA U KRIZNIM SITUACIJAMA

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJA

NATJEČAJ za radno mjesto odgojitelja

Pravilnik o nabavi male vrijednosti

PRAVILNIK O NABAVI MALE VRJEDNOSTI (1) (1)

Zahtjev za upis djece u pedagošku godinu 2017/2018.

ZAHTJEV ZA UPIS DJETETA 2017-2018

OGLAS UPISA DJECE U PEDAGOŠKU GODINU 2017/2018.

Dječji vrtić Tičići Novigrad  – Scuola materna Tičići Cittanova 52466 Novigrad, Emonijska 6 tel.052/ 757-117, 052/ 757-965 –  E-mail: dv-ticici@pu.t-com.hr   Sukladno članku 16. Pravilnika o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Tičići Novigrad Upravno vijeće objavljuje   OGLAS  ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ TIČIĆI NOVIGRAD U PEDAGOŠKU 2017./2018. GODINU   Da bi svoje dijete upisali u naš vrtić potrebno je popuniti i potpisati Zahtjev za upis.

Natječaj za popunjenje radnog mjesta zdravstvene voditeljice

Dječji vrtić Tičići Novigrad Scuola materna Tičići Cittanova 52466 Novigrad, p.p. 23 Tel: 052 757-117, 757-965 Fax: 052 726-631 E-mail: dv-ticici@pu.t-com.hr KLASA: 601-01/17-01/01 URBROJ: 2105/03-12-01-17-07 U Novigradu, 22.02.2017. Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN10/97; 107/07 i 94/13) i članka 50. stavak 11. Statuta Dječjeg vrtića Tičići Novigrad na 31. sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Tičići Novigrad održanoj dana 22.02.2017. godine pod 6. točkom dnevnog reda.

Javni poziv – program predškole 2016/2017.

Javni poziv za uključivanje djece u program predškole u Dječjem vrtiću Tićići i u Dječjem vrtiću Suncokret – .pdf – HR  L’INVITO PUBBLICO PER INCLUDERE I BAMBINI NEL PROGRAMMA DELLA PRESCUOLA (PRIMINA) NELLE ISTITUZIONI PRESCOLARI DJEČJI VRTIĆ TIČIĆI – SCUOLA MATERNA TIČIĆI E DJEČJI VRTIĆ SUNCOKRET .pdf – IT Temeljem članka 23.a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), objavljuje se JAVNI POZIV ZA UKLJUČIVANJE DJECE.

Natječaj za zdravstvenu voditeljicu

Dječji vrtić Tičići Novigrad Scuola materna Tičići Cittanova Emonijska ulica 6 , 52466 Novigrad Tel: 052757 117 ,757 965 ,Fax: 052 726 631 e-mail: dv-ticici@pu.t-com.hr KLASA:601-01/16-01/01 URBROJ:2105/03-12-01-16-35 Novigrad,12.09.2016. Natječaj za zdravstvenu voditeljicu Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN10/97; 107/07 i 94/13) i članka 50. stavak 11. Statuta Dječjeg vrtića Tičići Novigrad na 27. sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Tičići Novigrad održanoj dana 31.08.2016. godine pod.

Odluka o upisu djece u pedagošku godinu 2016/2017

Dječji vrtić Tičići Novigrad Scuola materna Tičići Cittanova 52466 Novigrad, p.p. 23 Tel: 052 757-117, 757-965 Fax: 052 726-631 E-mail: dv-ticici@pu.t-com.hr KLASA:   601-01/16-06/05 URBROJ: 2105/03-12-02-16-42 Novigrad, 21.06.2016.             Na 3. sjednici Povjerenstva za upis djece u Dječji vrtić Tičići Novigrad  održanoj dana 21.06.2015. godine pod 2.točkom dnevnog reda, a temeljem poglavlja II Mjerila i postupak upisa Djece u Dječji vrtić Tičići Novigrad donesena je slijedeća   ODLUKA O UPISU DJECE.

Odluka o listi prvenstva u jaslički program 2016-2017

Dječji vrtić Tičići Novigrad Scuola materna Tičići Cittanova 52466 Novigrad, p.p. 23 Tel: 052 757-117, 757-965 Fax: 052 726-631 E-mail: dv-ticici@pu.t-com.hr KLASA:   601-01/16-06/05 URBROJ: 2105/03-12-02-16-43 Novigrad, 21.06.2016.               Na 3.sjednici Povjerenstva za upis djece u Dječji vrtić Tičići Novigrad  održanoj dana 21.06.2016. godine pod 3.točkom dnevnog reda, a temeljem članka 41. Pravilnika o upisu, mjerilima upisa i ostvarivanju prava i obaveza korisnika u Dječjem vrtiću Tičići Novigrad – Scuola.

Oglas za upis u pedagošku god 2016/2017.

  OGLAS ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ TIČIĆI NOVIGRAD – preuzmi   ZAHTJEV ZA UPIS DJETETA 2016-2017 – preuzmi   Dječji vrtić Tičići Novigrad  – Scuola materna Tičići Cittanova 52466 Novigrad, Emonijska 6 tel.052/ 757-117, 052/ 757-965 –  E-mail: dv-ticici@pu.t-com.hr Sukladno članku 16. Pravilnika o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Tičići Novigrad Upravno vijeće objavljuje OGLAS  ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ TIČIĆI NOVIGRAD U PEDAGOŠKU 2016./2017. GODINU Da bi svoje.

1 2