Pravilnik o upisima,mjerilima upisa i ostvarivanju prava i obaveza korisnika u Dječjem vrtiću Tičići Novigrad-Scuola materna Tičići Cittanova

PRAVILNIK O UPISIMA I MJERILIMA UPISA U DV TIČIĆI 2015

Natječaj za osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa – odgojitelj

Natječaj za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa , odgojitelje pripravnike Upravno vijeće dječjeg vrtića Tičići Novigrad-Scuola materna Tičići Cittanova na 38. sjednici održanoj dana 29.09.2017.donijelo odluku o raspisivanju natječaja za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za 1 odgojitelja/ice predškolske djece. Natječaj je otvoren od od 12.12.2017. do 20.12.2017. UVJETI: sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih.

MJERE SIGURNOSTI I PROTOKOLI POSTUPANJA U KRIZNIM SITUACIJAMA

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJA

NATJEČAJ za radno mjesto odgojitelja

Pravilnik o nabavi male vrijednosti

PRAVILNIK O NABAVI MALE VRJEDNOSTI (1) (1)

Zahtjev za upis djece u pedagošku godinu 2017/2018.

ZAHTJEV ZA UPIS DJETETA 2017-2018

OGLAS UPISA DJECE U PEDAGOŠKU GODINU 2017/2018.

Dječji vrtić Tičići Novigrad  – Scuola materna Tičići Cittanova 52466 Novigrad, Emonijska 6 tel.052/ 757-117, 052/ 757-965 –  E-mail: dv-ticici@pu.t-com.hr   Sukladno članku 16. Pravilnika o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Tičići Novigrad Upravno vijeće objavljuje   OGLAS  ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ TIČIĆI NOVIGRAD U PEDAGOŠKU 2017./2018. GODINU   Da bi svoje dijete upisali u naš vrtić potrebno je popuniti i potpisati Zahtjev za upis.

Natječaj za popunjenje radnog mjesta zdravstvene voditeljice

Dječji vrtić Tičići Novigrad Scuola materna Tičići Cittanova 52466 Novigrad, p.p. 23 Tel: 052 757-117, 757-965 Fax: 052 726-631 E-mail: dv-ticici@pu.t-com.hr KLASA: 601-01/17-01/01 URBROJ: 2105/03-12-01-17-07 U Novigradu, 22.02.2017. Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN10/97; 107/07 i 94/13) i članka 50. stavak 11. Statuta Dječjeg vrtića Tičići Novigrad na 31. sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Tičići Novigrad održanoj dana 22.02.2017. godine pod 6. točkom dnevnog reda.

Javni poziv – program predškole 2016/2017.

Javni poziv za uključivanje djece u program predškole u Dječjem vrtiću Tićići i u Dječjem vrtiću Suncokret – .pdf – HR  L’INVITO PUBBLICO PER INCLUDERE I BAMBINI NEL PROGRAMMA DELLA PRESCUOLA (PRIMINA) NELLE ISTITUZIONI PRESCOLARI DJEČJI VRTIĆ TIČIĆI – SCUOLA MATERNA TIČIĆI E DJEČJI VRTIĆ SUNCOKRET .pdf – IT Temeljem članka 23.a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), objavljuje se JAVNI POZIV ZA UKLJUČIVANJE DJECE.

Odluka o upisu djece u pedagošku godinu 2016/2017

Dječji vrtić Tičići Novigrad Scuola materna Tičići Cittanova 52466 Novigrad, p.p. 23 Tel: 052 757-117, 757-965 Fax: 052 726-631 E-mail: dv-ticici@pu.t-com.hr KLASA:   601-01/16-06/05 URBROJ: 2105/03-12-02-16-42 Novigrad, 21.06.2016.             Na 3. sjednici Povjerenstva za upis djece u Dječji vrtić Tičići Novigrad  održanoj dana 21.06.2015. godine pod 2.točkom dnevnog reda, a temeljem poglavlja II Mjerila i postupak upisa Djece u Dječji vrtić Tičići Novigrad donesena je slijedeća   ODLUKA O UPISU DJECE.

Oglas za upis u pedagošku god 2016/2017.

  OGLAS ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ TIČIĆI NOVIGRAD – preuzmi   ZAHTJEV ZA UPIS DJETETA 2016-2017 – preuzmi   Dječji vrtić Tičići Novigrad  – Scuola materna Tičići Cittanova 52466 Novigrad, Emonijska 6 tel.052/ 757-117, 052/ 757-965 –  E-mail: dv-ticici@pu.t-com.hr Sukladno članku 16. Pravilnika o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Tičići Novigrad Upravno vijeće objavljuje OGLAS  ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ TIČIĆI NOVIGRAD U PEDAGOŠKU 2016./2017. GODINU Da bi svoje.

NATJEČAJ ZA ODGOJITELJE PRIPRAVNIKE

Natječaj za odgojitelje pripravnike Upravno vijeće dječjeg vrtića Tičići Novigrad-Scuola materna Tičići Cittanova na .19.sjednici održanoj dana 12.11.2015.donijelo odluku o raspisivanju natječaja za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za 2 odgojitelja/ice predškolske djece. Natječaj je otvoren od 23.03.2016. do 31.03.2016. UVJETI: sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika.

Natječaj za osobnog asistenta djetetu s poteškoćama u razvoju

NATJEČAJ ZA OSOBNOG ASISTENTA Temeljem članka 35.i 26. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97,94/2013) a sukladno članku 50. stavak 11. Statuta Upravno vijeće Dječjeg vrtića Tičići raspisuje NATJEČAJ za radno mjesto asistenta djetetu s poteškoćama u razvoju 1. asistent-ica djetetu s poteškoćama u razvoju ( M/Ž) na određeno nepuno radno vrijeme – 20 sati tjedno, 1 izvršitelj-ica Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa jesu: • Minimalno SSS ili odgajatelj.

1 2