Pravo na pristup informacijama

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13 i 85/15) Dječji vrtić Tičići Novigrad omogućuje pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire kao tijelo javne vlasti. Zakonom su propisana načela prava na pristup informacijama, izuzeci od prava na pristup informacijama i postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama.

Zahtjev za pristup informacijama podnosi se:

1. Pisanim putem:

  • poštom na adresu: Dječji vrtić Tičići Novigrad, Emonijska 6, 52466 Novigrad
  • putem elektroničke pošte: dv-ticici@pu.t-com.hr
  • telefaksom: (+385 52) 726 631

2. Usmenim putem:

  • telefonom:  (+385 52) 757 965
  • osobno na zapisnik kod psihologinje Dječjeg vrtića Tičići Novigrad
    • PON, UTO, ČET i PET od 8 do 15 sati, SRI od 12 do 19 sati

Službenik za informiranje: Marina Banko, stručna suradnica psihologinja

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Godisnje_izvjesce o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu