Obrasci

You are here:

Zahtjev za umanjenje participacije roditelja

alineja a - za treće i svako daljnje dijete iste obitelji obuhvaćeno Vrtićem
Preuzmi

Zahtjev za umanjenje participacije roditelja

alineja b - za dijete iz udomiteljske obitelji
Preuzmi

Zahtjev za umanjenje participacije roditelja

alineja c - za dijete invalida Domovinskog rata
Preuzmi

Zahtjev za umanjenje participacije roditelja

alineja d - za djecu s teškoćama u razvoju koja su uključena u program Vrtića do 4 sata dnevno
Preuzmi

Zahtjev za umanjenje participacije roditelja

alineja g - za drugo dijete iste obitelji obuhvaćeno Vrtićem
Preuzmi

Zahtjev za umanjenje participacije roditelja

alineja l - za djecu koja iz zdravstvenih razloga ne koriste ili djelomično koriste uslugu prehrane
Preuzmi