Prilagodba

You are here:
Analiza anonimne ankete: Potreba za radom u smjenama

Analiza-ANKETE Dječji vrtić Tičići Novigrad Scuola materna Tičići Cittanova Emonijska ulica 6 , 52466 Novigrad Tel: 052757 117 ,757 965 ,Fax: 052 726 631 e-mail: dv-ticici@pu.t-com.hr     KLASA:601-01/018-06/05 URBROJ:2105/03-12-02-18-11 Novigrad,02.03.2018.   POTREBE SMJEŠTAJA DJECE U DJEČJEM VRTIĆU TIČIĆI NOVIGRAD analiza rezultata ankete Po primitku obavijesti iz Ministarstva znanosti i obrazovanja ( utorak, 27. veljače…

Opširnije