Propisi i akti

You are here:
Odluka o mjerilima za financiranje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja u Gradu Novigradu-Cittanova

Na temelju članka 48. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine”, broj 10/97.,107/07.,  98/19,  ) i članka 101 . Statuta Grada Novigrada ( “Službene novine Grada Novigrada- Cittanova”, broj br. 5/09., 3/13., 2/14. 2/17. 1/18., 2/20., 1/21., 6/21., 7/21.- pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Novigrada – Cittanova na sjednici održanoj dana 26. travnja 2022.…

Opširnije
Zakoni i podzakonski akti iz područja odgoja i obrazovanja

STRATEŠKI DOKUMENT: Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje (NN 5/15)   ZAKONI: Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) Zakon o prosvjetnoj inspekciji (NN 61/11 i 16/12) Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru (NN 73/97) Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16) Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 , 127/19…

Opširnije