Izbornik

Zakoni i podzakonski akti iz područja odgoja i obrazovanja

STRATEŠKI DOKUMENT:

 • Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje (NN 5/15)

 

ZAKONI:

 • Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19)
 • Zakon o prosvjetnoj inspekciji (NN 61/11 i 16/12)
 • Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru (NN 73/97)
 • Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16)

 

PODZAKONSKI AKTI:

 • pedagoški standard predškolskog odgoja i obrazovanja (NN 63/08 i 90/10)
 • Pravilnik o sadržaju i trajanju programa predškole (NN 107/14)
 • Pravilnik o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (NN 133/97 i 4/98)
 • Pravilnik o načinu i uvjetima napredovanja u struci i promicanju u položajna zvanja odgojitelja i stručnih suradnika u dječjim vrtićima (NN 133/97 i 20/05)
 • Pravilnik o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97)
 • Pravilnik o posebnim uvjetima i mjerilima ostvarivanja programa predškolskog odgoja  (NN 133/97)
 • Pravilnik o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa predškolskog odgoja (NN 134/97)
 • Pravilnik o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u dječjem vrtiću (NN 83/01)
 • Program zdravstvene zaštite djece i higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima (NN 105/0255/06 i 121/07)
 • Pravilnik o obrascima zdravstvene dokumentacije djece predškolske dobi i evidencije u dječjem vrtiću (NN 114/2002 i 63/19)
 • Pravilnik o vježbaonicama i pokusnim programima u dječjim vrtićima te o dječjim vrtićima kao stručno – razvojnim centrima (NN 46/04)