Izbornik

Javna objava oglasa za upise u pedagošku godinu 2021/2022.

OGLAS ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ TIČIĆI NOVIGRAD pedagoška godina 2021-2022

Obavezno ispuniti Inicijalni upitnik i Zahtjev te priložiti ostalu dokumentaciju (više o tome u Zahtjevu za upis i Oglasu za upis):

INICIJALNI UPITNIK 2021 DV TICICI

ZAHTJEV ZA UPIS DJETETA 2021-2022