Izbornik

E -adrese Dječjeg vrtića Tičići Novigrad – Scuola materna Tičići Cittanova

Ravnateljica:  dv-ticici@pu.t-com.hr

Računovodstvo: racunovodstvo.ticici@gmail.com

Pedagog: pedagog.ticici@gmail.com

Psiholog: psiholog.ticici@gmail.com

Logopede: logoped.ticici@gmail.com

Zdravstveni voditelj: zdravstvena.voditeljica.ticici@gmail.com