Izbornik

Pravo na pristup informacijama

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15) Dječji vrtić Tičići omogućuje pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire kao tijelo javne vlasti. Zakonom su propisana načela prava na pristup informacijama, izuzeci od prava na pristup informacijama i postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama.

 

Zahtjev za pristup informacijama podnosi se telefonski ili pisanim putem na sljedećim obrascima:

  1. Zahtjev-za-pristup-informacijama
  2. Zahtjev-za-dopunu-ili-ispravak-informacije
  3. Zahtjev-za-ponovnu-uporabu-informacija

 

Službenica za informiranje:

Marina Banko, mag. psych.

Emonijska 6, 52466 Novigrad

Telefon: 052/757-117, 052/757-965

e-mail: dv-ticici@pu.t-com.hr

 

Godišnja izvješća:

Godišnje_izvješće o provedbi ZPPI za 2021. godinu (pdf)

Godišnje_izvješće o provedbi ZPPI za 2021. godinu (csv)

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2020. godinu

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2019. godinu

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2018. godinu

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2017. godinu

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2016. godinu

 

Dječji vrtić Tičići ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14 i 15/14).