Izbornik

Naslovna

Naslovna

Ciklus edukacija za roditelje online – Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba

Posted by on sij 28, 2021 in Naslovna, Roditeljski kutak | 0 comments

Dragi roditelji,

 

Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba organizira ciklus edukacija za roditelje djece predškolske dobi koji počinje 04.02.2021. godine.

Edukacije su besplatne uz liječničku uputnicu. Možete slušati sve edukacije ili samo neke koje vas zanimaju.

Teme su različite i vrlo zanimljive, a stručnjaci vrhunski. Više o temama  i načinu prijave možete saznati na web stranici Poliklinike, pritiskom OVDJE.

 

 

Zakoni i podzakonski akti iz područja odgoja i obrazovanja

Posted by on sij 27, 2021 in Propisi i akti | 0 comments

STRATEŠKI DOKUMENT:

 • Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje (NN 5/15)

 

ZAKONI:

 • Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19)
 • Zakon o prosvjetnoj inspekciji (NN 61/11 i 16/12)
 • Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru (NN 73/97)
 • Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16)

 

PODZAKONSKI AKTI:

 • pedagoški standard predškolskog odgoja i obrazovanja (NN 63/08 i 90/10)
 • Pravilnik o sadržaju i trajanju programa predškole (NN 107/14)
 • Pravilnik o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (NN 133/97 i 4/98)
 • Pravilnik o načinu i uvjetima napredovanja u struci i promicanju u položajna zvanja odgojitelja i stručnih suradnika u dječjim vrtićima (NN 133/97 i 20/05)
 • Pravilnik o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97)
 • Pravilnik o posebnim uvjetima i mjerilima ostvarivanja programa predškolskog odgoja  (NN 133/97)
 • Pravilnik o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa predškolskog odgoja (NN 134/97)
 • Pravilnik o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u dječjem vrtiću (NN 83/01)
 • Program zdravstvene zaštite djece i higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima (NN 105/0255/06 i 121/07)
 • Pravilnik o obrascima zdravstvene dokumentacije djece predškolske dobi i evidencije u dječjem vrtiću (NN 114/2002 i 63/19)
 • Pravilnik o vježbaonicama i pokusnim programima u dječjim vrtićima te o dječjim vrtićima kao stručno – razvojnim centrima (NN 46/04)