Izbornik

Djelatnici

RAVNATELJICA : Mirjana Andrilović 098/ 441 439

PSIHOLOGINJA : Marina Banko 099/257 58 43

PEDAGOGINJA: Larisa Makovac 091/257 59 07

ZDRAVSTVENA VODITELJICA: Kristina Duniš 099/ 257845

KUHARICA: Jasminka Mujdanović 099/257-5844

RAČUNOVODSTVO: 099/257-5846

ODGAJATELJI:

1. Marinela Vadnov 099/257-5837

2. Sonja Obšivač 099/257-5838

3. Zvijezdana Davanzo 099/257-5839

4. Mirjana Vidaković 099/257-5840

5. Marinela Marušić 099/257-5841

6. Lorella Pocecco 099/257-5842

7. Kristina Šverko 091/257-5900

8. Sandra Lučič-Markežić 091/257-5901

9. Sajonara Ivanišević 091/257-5902

10. Željka Sloković 091/257-5903

11. Tatjana Pezer 091/257-5904

12. Olga Luk 091/257-5905

13. Aleksandra Vukobratović 091/257 5993

14. Ivana Kuzman 091/ 257 5992

15. Biljana Lukčec Labinjan i Lea Pilar 091/ 2575906