O nama

You are here:

Dječji vrtić Tičići Novigrad – Scuola materna Tičići Cittanova samostalna je ustanova za rani i predškolski odgoj i obrazovanje, smještena na samom ulazu u Novigrad, u Emonijskoj ulici br. 6., čiji je osnivač Grad Novigrad – Cittanova.

Redoviti 10-satni program temeljni je program vrtića a provodi se za djecu od navršene prve godine života do polaska u školu. Program je oblikovan na humanističko-konstruktivističkoj razvojnoj koncepciji, u prvi plan stavlja dijete, djetetove potrebe i prava, njegovu aktivnu ulogu u vlastitom razvoju i učenju te sustavno poticanje cjelovitog razvoja.

Odgojno-obrazovni rad temelji se na sljedećim znanstvenim premisama  suvremene pedagogijske teorije:

  • Dijete od svog rođenja raspolaže s izuzetno velikim potencijalima za spoznavanje i učenje, a oni će se manifestirati u primjerenom materijalno- socijalnom kontekstu uz empatičnu podršku odraslih koji vrednuju igru kao primarni medij učenja i otkrivanja.
ticici_content_20
sqr021-col1
sqr021-col2
ticici_content_21
sqr031-col1
sqr031-col2
  • Dijete je kompetentno biće koje aktivno i angažirano sudjeluje u svim segmentima vlastitog razvoja te se pozicionira kao subjekt u odgojno-obrazovnom procesu.
  • Djetinjstvo je specifično i jedinstveno razdoblje u čovjekovom životu tijekom kojeg se djetetovi latentni potencijali najbolje ostvaruju u periodima koji su za to razvojno optimalni.
  • Orijentacija na kompetencijski pristup omogućava stvaranje okvira za cjeloživotno učenje svakog djeteta.
  • Svaka ustanova ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja ima svoju kulturu i specifični autohtoni identitet koji se stvara u interakciji s okruženjem u kojem djeluje te dinamikom i prirodom suodnosa svih koji participiraju u odgojno-obrazovnom procesu.