Vizija i misija

You are here:

Vizija

Vizija naše ustanove je biti mjesto odgovornih, etičnih i entuzijastičnih profesionalaca koji prepoznaju i uvažavaju raznolikost potreba i mogućnosti djece, uz jednakost njihovih prava. Kroz primjereno osmišljeno okruženje i ciljane intervencije kao rezultat poznavanja procesa učenja djece i razumijevanja individualnih karakteristika pojedinog djeteta, želimo poticati prirođenu intelektualnu radoznalost, maštu i inicijativnost djece, jačati njihovo samopoštovanje, neovisnost i odgovornost izgradnjom odnosa uzajamnog poštovanja, kroz odgovarajuće modele asertivne i empatične komunikacije.

sqr021-col1
sqr021-col2
ticici_content_04
sqr031-col1
sqr031-col2

Misija

Misija naše ustanove je biti vrtić čiji se dinamičan i fleksibilan kurikulum oblikuje dječjom aktivnom participacijom u odgojno-obrazovnom procesu; vrtić u kojem se u sigurnom, stabilnom i podržavajućem okruženju primjerenom različitim modalitetima učenja snaže potencijali svakog djeteta, potiče cjelovito učenje, razvoj samopoštovanja, samostalnost, odgovornost, kreativno izražavanje i kritičko mišljenje te promiče suradnja s roditeljima usmjerena k partnerstvu.