15/09/2023

Javni poziv za uključivanje djece u program predškole za pedagošku godinu 2023./2024.

Javin poziv za upis djece u program predškole

Na temelju članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN, broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22), objavljuje se

JAVNI POZIV
ZA UKLJUČIVANJE DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE 
PRI DJEČJEM VRTIĆU TIČIĆI – SCUOLA MATERNA TIČIĆI
ZA PEDAGOŠKU GODINU 2023./2024.

Zahtjevi za upis podnose se za Program predškole za djecu u godini prije polaska u osnovnu školu integriran u redoviti 10-satni odgojno-obrazovni program.
Pravo na upis imaju djeca rođena od 1. travnja 2017. do 31. ožujka 2018. godine.

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

  • Ispunjen obrazac Zahtjeva za upis djeteta u program predškole
  • Ispunjen obrazac Inicijalnog upitnika za roditelje
  • Potvrda o državljanstvu djeteta
  • Rodni list djeteta ili Izvadak iz matične knjige rođenih
  • Potvrda o prebivalištu ili boravištu djeteta (ne starije od 3 mjeseca)
  • Preslike osobnih iskaznica oba roditelja/skrbnika; skrbnici moraju priložiti i dokaz o skrbništvu
  • Potvrda nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta za prijem u dječji vrtić (ne starija od mjesec dana)
  • Potvrda o obavljenom cijepljenju djeteta protiv bolesti iz Programa obveznih cijepljenja u RH (preslika kartona cijepljenja)

Zahtjevi za upis koji ne sadrže svu navedenu dokumentaciju neće se uzeti u razmatranje.

Obrazac Zahtjeva za upis djeteta u program predškole i Obrazac Inicijalnog upitnika preuzima se u Dječjem vrtiću Tičići – Scuola materna Tičići ili na mrežnoj stranici www.dv-ticici.hr

Rezultati upisa objaviti će se na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Dječjeg vrtića Tičići – Scuola materna Tičići, najkasnije do  28. rujna 20223. godine.

Podnositelji zahtjeva čiji su zahtjevi odbijeni, a koji smatraju da su pri postupku upisa povrijeđena njihova prava, mogu podnijeti žalbu Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Tičići  – Scuola materna Tičići, Emonijska 6, Novigrad-Cittanova, u roku od 15 dana od dana objave rezultata upisa.

Podijelite ovu objavu
Facebook
Twitter
Email
WhatsApp

Još objava